O NÁS

Zpřístupnit pozoruhodné sakrální stavby, představit jejich kulturní bohatství, ale ukázat také současný život, který v nich stále proudí, je hlavním smyslem našeho projektu Otevřené chrámy už od roku 2017. Velkou inspirací nám byl projekt Otevřené brány, který trvá od roku 2009 ve Zlínském kraji.

Díky spolupráci Biskupství ostravsko-opavského s děkanáty, farnostmi, Českobratrskou církví evangelickou 
a Moravskoslezským krajem lze navštívit chrámy, kostelní věže, kaple mimo bohoslužby. Naši proškolení průvodci jsou většinou místní farníci, studenti, senioři, ale i pracující. „Své“ kostely dobře znají a ochotně se rozhodli svůj volný čas věnovat návštěvníkům Otevřených chrámů.

O zájmu veřejnosti svědčí např. loňský rok, kdy do kostelů zavítalo v rámci projektu téměř 250 tisíc návštěvníků. Naším dlouhodobým záměrem je rozvíjet spolupráci s destinačními managementy turistických oblastí a informačními centry a přispívat k širší nabídce turistických atraktivit našeho regionu.

Projekt Otevřené chrámy finančně podporuje Moravskoslezský kraj.
Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší diecézí v České republice. Byla založena Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Tímto rozhodnutím papeže byla pro novou diecézi vyčleněna část arcidiecéze olomoucké zahrnující území Moravskoslezského kraje a okres Jeseník.
Partneři
SÍDLO ORGANIZACE
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Tel. +420 596 116 522
E-mail: kurie@doo.cz
KONTAKTNÍ OSOBA
Bc. Andrea Węglarzyová
koordinátor církevní turistiky
Mob.: +420 739 994 350
Tel.: +420 597 822 266
E-mail: aweglarzyova@doo.cz
DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
www.doo.cz
PARTNEŘI
Vytvořeno: Tomáš Rzyman, https://tomasrzyman.cz/