Přehled všech kostelů

Věž kostela sv. Martina, Krnov

Ke kamennému kostelu z přelomu 14. a 15. století byla v 16. století přistavěna druhá věž s ochozem. Ta sloužila věžnému k obchůzkám až…

Kostel sv. Jakuba, Spálov

V krajině s břidlicovými lomy se vedle bývalé zámecké brány z druhé poloviny 18. století nachází nenápadný kostel s mohutnou věží. Ke známému poutnímu…

Kostel sv. Josefa, Ostrava

Pozdně barokní kostel z konce 18. století je každoročně navštěvován stovkami poutníků. V minulosti poklesl o osm metrů vlivem poddolování. V roce…

Kostel Všech svatých, Sedliště

V první polovině 17. století byla postavena na místě staršího dřevěného kostela nová roubená stavba uvnitř s bohatou barevnou výmalbou. Její unikátní…

Kostel sv. Benedikta, Krnov

Nejstarší zachovaná část původní románské rotundy pochází z druhé poloviny 13. století, stejně jako zachované nástěnné malby. V českém Slezsku se jedná…

Kostel Povýšení svatého Kříže, Karviná

Chrám v historickém centru města, původně samostatném městě Fryštát, je propojen chodbou se zámkem, bývalým sídlem Larisch-Mönnichů. Středověké nástěnné malby a…

Kostel sv. Jana Křtitele, Frenštát p. Radh.

V bezprostředním okolí kostela z první poloviny 17. století se nacházel hřbitov. V 70. letech 20. století musel ustoupit bytové výstavbě. Nedaleko kostela…

Katedrála Božského Spasitele, Ostrava

Druhý největší kostel na Moravě pojme až 4000 návštěvníků. Předlohou pro novorenesanční stavbu byla římská bazilika Santa Maria Maggiore. Katedrála…

Bazilika Navštívení Panny Marie, Frýdek-Místek

Na návrší Vápenky se nachází majestátní barokní chrám s milostnou sochou Panny Marie ze 17. století a podzemní kryptou. Je jedním…

Kostel sv. Bedřicha, Bílá

Dřevěný kostel skandinávského (norského) typu, tzv. stavkirken, z roku 1875 je jediným originálním zástupcem stožárových dřevěných kostelů svého druhu ve střední…

Kostel Panny Marie Královny, Ostrava

Novobarokní chrám je třetím největším kostelem v Moravskoslezském kraji, pojme až 3500 osob. Byl postaven na počátku 20. století v dříve…

Věž kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek-Místek

Frýdecká svatojánská věž z režného cihlového zdiva nabízí nejen vyhlídky na město a blízké Beskydy, ale je také galerií současného…

Kostel Nejsvětější Trojice, Fulnek

Augustiniánský kostel z poloviny 18. století je mimořádným uměleckým dílem s celistvou barokní výzdobou. Křížová chodba kláštera v téměř nezměněné podobě z počátku 15.…

Kostel sv. Mikuláše, Bílovec

Na místě dnešního kostela stála už v první polovině 14. století jednoduchá kamenná stavba. Nová kostelní věž z počátku 17. století, vysoká…

Kostel sv. Ondřeje, Hodslavice

Nejstarší dřevěný kostel v Moravskoslezském kraji z poslední třetiny 15. století se nachází v blízkosti rodného domu Františka Palackého. Ze zaniklého hřbitova se…

Kostel sv. Kateřiny, Štramberk

Polodřevěná stavba z přelomu 14. a 15. století se nachází na místech zaniklé osady Tamovice. Zachovala se původní gotická lomená okna a…

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk

Jezuitský barokní kostel byl postaven v 18. století, avšak jeho bohatá vnitřní výmalba pochází až z roku 1930. Chrám, roubené domy z 18.…

Kostel Narození Panny Marie, Příbor

Dominantou rodiště Sigmunda Freuda je kostel s románsko-gotickými základy z 13.-14. století. Kostel je obklopen veřejně přístupnou zahradou s kaplemi. Na renesanční úpravě…

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Radhošť

Jádrem nejvýše položeného křesťanského stánku v České republice je kamenná kaple z roku 1898, která byla obložena šindelem až v roce 1926.…

Kostel sv. Petra a Pavla, Hradec nad Mor.

Kostel z konce 16. století si i přes pozdější barokní úpravy zachoval svůj renesanční charakter. Stojí na kopci nedaleko hradeckého zámku…

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Opava

Dnes druhý sídlení kostel ostravsko-opavského biskupa má své počátky ve 13. století, patřil Řádu německých rytířů. Je ukázkou slezské cihlové…

Kostel sv. Jana Křtitele, Sudice

Již z dálky viditelný novogotický chrám a vedle něj hřbitovní brána, hrobka, fara i hospodářské budovy tvoří jedinečný zachovaný architektonický celek…

Kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

Kostel, který stojí v těsné blízkosti Muzea Hlučínska, sloužil věřícím již v druhé polovině 14. století. V téměř autentické podobě se zachovala renesanční…

Kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice

Novogotický chrám z režného zdiva byl postaven bez strojní techniky jen s pomocí ručních nástrojů. Bohatě zdobený interiér s nástěnnou výmalbou a mobiliářem,…

Kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná

Kostel v dnes již zaniklé obci Karvinná ustál důsledky poddolování a je stále živým duchovním centrem, navíc kulturně a turisticky…

Kostel sv. Prokopa a Barbory, Kunčice p. Ondř.

Dřevěný řeckokatolický kostel z přelomu 17. a 18. století s vyřezávaným ikonostasem byl původně zasvěcen sv. Archandělu Michaelu. Do Velkých Kunčic byl…

Kostel sv. Maxmiliána, Hukvaldy

V barokním kostele nedaleko oborní brány hrával na varhany hukvaldský rodák Leoš Janáček už jako malý chlapec. Nedaleko kostela se…

Kostel sv. Antonína Paduánského, Prašivá

Již počátečním záměrem výstavby dřevěné kaple na Prašivé, poté kostela v polovině 17. století, bylo vytvoření duchovního stánku pro poutníky. Dodnes…

Kostel Narození Panny Marie, Orlová

Náměstí poznamenanému důlní činností dominuje původně gotický kostel s originálními renesančními deskovými obrazy z 15. století na hlavním oltáři. Historická část Orlové…

Kostel sv. Jakuba, Frýdek-Místek

Na podobě nejstaršího místeckého kostela z první poloviny 17. století se podepsala řada stavebních úprav v důsledku požárů a úderů blesku. Přesto…

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Staré Město

Unikátní archeologické nálezy z počátku 13. století potvrzují lokaci původního města Bruntál (nejstaršího města s doloženými městskými právy v českých zemích) do míst…

Kostel Panny Marie Sněžné a křížová cesta, Tvrdkov-Ruda

Na místě dnešního poutního kostela se rozkládala zahrada. Kostel zde nechal postavit v polovině 18. století uničovský rychtář jako poděkování za…

Kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, Cvilín

Na více než čtyřsetletém poutním místě stojí minoritský barokní chrám z počátku 18. století. Hlavní oltář je osazen dvojitým milostným obrazem…

Kostel sv. Michaela Archanděla, Hrozová

Na první pohled nenápadný kostel uprostřed malého hřbitova v odlehlém koutu osoblažského výběžku ukrývá jeden z nejvýznamnějších uměleckých objevů za poslední desetiletí.…

Evangelický Kristův kostel, Ostrava

Chrám z červených cihel v holandském historizujícím stylu byl postaven pro nově příchozí pracovníky hutí a dolů na konci 19. století. Secesní evangelická…

Kostel sv. Michaela Archanděla, Řepiště

Pod pláštěm z dřevěného šindele se skrývá bíle omítnutý zděný interiér s vyřezávaným barokním oltářem a kazatelnou. Podle posledních průzkumů…

Kostel sv. Václava, Ostrava

Nejstarší dochovaná architektonická památka Ostravy z konce 13. století stojí v blízkosti pozůstatku městských hradeb. Na nástěnné malbě z 16. století je kromě…
SÍDLO ORGANIZACE
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Tel. +420 596 116 522
E-mail: kurie@doo.cz
KONTAKTNÍ OSOBA
Bc. Andrea Węglarzyová
koordinátor církevní turistiky
Mob.: +420 739 994 350
Tel.: +420 597 822 266
E-mail: aweglarzyova@doo.cz
DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
www.doo.cz
PARTNEŘI
Vytvořeno: Tomáš Rzyman, https://tomasrzyman.cz/