About us

Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší diecézí v České republice. Byla založena Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Tímto rozhodnutím papeže byla pro novou diecézi vyčleněna část arcidiecéze olomoucké zahrnující území okresů Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná, Bruntál a Jeseník. Zpřístupnit pozoruhodné sakrální stavby, představit jejich kulturní bohatství, ale ukázat také současný život, který v nich stále proudí, je hlavním smyslem projektu Otevřené chrámy už od roku 2017. Velkou inspirací nám byl projekt Otevřené brány, který trvá od roku 2009 ve Zlínském kraji.

Díky spolupráci Biskupství ostravsko-opavského se správci kostelů a Moravskoslezským krajem lze navštívit chrámy i v časech mimo bohoslužby. Naši proškolení průvodci jsou většinou místní farníci, studenti, senioři, ale i pracující. „Své“ kostely dobře znají a ochotně se rozhodli svůj volný čas věnovat návštěvníkům Otevřených chrámů.

Naším dlouhodobým záměrem je rozvíjet spolupráci také s destinačními managementy turistických oblastí a informačními centry a přispívat k širší nabídce turistických atraktivit našeho regionu.

Projekt Otevřené chrámy finančně podporuje Moravskoslezský kraj.